Пройти опитування - Континент
Бонусна

програма

Власне

виробництво

Пройти опитування

Оціни магазин Континент і отримай можливість ВИГРАТИ 500 ГРН. в нашому щомісячному розіграші 6 грошових призів!

 

Допоможіть, будь ласка, нам поліпшити роботу - заповніть анкету за посиланням:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLcP9eawHqbZI48e8SscL4BdTE4IieIwtmsGfPnDA0bONuw/viewform?usp=sf_link

 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПРОМО АКЦІЇ «ПРОВЕДЕННЯ ОН-ЛАЙН ОПИТУВАННЯ СТОСОВНО МАГАЗИНУ «КОНТИНЕНТ»

 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ

1.1 Організатором  Акції, в тому числі по WEB частині є ТОВ «Континент Фуд». Місцезнаходження: 03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 15 (далі - Організатор).

 

2. ПЕРІОД (ТРИВАЛІСТЬ) ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ:

2.1 Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей, де запроваджений особливий порядок місцевого самоврядування).

2.2 Строк проведення акції (тривалість):

з 01.03.2020р. з 00:01 год. по 31.05.2020р. до 23:59 год

2.3 Мета проведення Акції: підвищення рівня лояльності покупців, шляхом дарування покупцям певних Заохочень, на умовах та в спосіб визначений даними Правилами, що в свою чергу стимулюватиме продаж товарів у мережі магазинів КОНТИНЕНТ.

Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції в соціальній мережі на сторінках Виконавця.

 

3. ПРЕДМЕТ ТА УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1 Організатор Акції не отримує винагороду від Учасників за їхню участь в Акції. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері грального бізнесу або конкурсом, а ці Правила не є обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3.2 Учасниками Акції можуть бути громадяни України, яким на момент проведення Акції виповнилося 18 років, що виконали умови та правила цієї Акції, викладені нижче (надалі - «Учасники Акції»). Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь працівники Організатора Акції та будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, і їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки, дід/баба).

Організатор не зобов'язаний перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Акції.

3.3 До участі в Акції не допускаються такі особи:

- власники та працівники Виконавця;

- найближчі родичі (чоловік, дружина, дитина, брат, сестра, батько, мати, дідусь, бабуся) осіб, перелічених вище;

- особи, які не виконали умови участі у Акції, порушили ці Правила та/або були дискваліфіковані;

- неповнолітні особи, які не досягли повноліття на час проведення Акції.

3.4 Участь в Акції означає повну згоду Учасника з усіма умовами цієї Акції та передбачає те, що Учасник надав свою згоду на:

- використання персональних даних Учасника Акції Організатором Акції з метою визначення Учасника, який отримує Заохочення;

- опублікування  інформації про Переможця Заохочення (ПІБ) та посилання на його профіль у відповідній соціальній мережі та на офіційній сторінці Виконавця на сайті kontinent.ua без сплати будь-якої винагороди за таке розміщення даних відповідному Переможцю;

- Учасник підтверджує, що надані ним персональні дані є повними, актуальними і достовірними, і згоден з тим, що дана згода є конкретною, поінформованою і свідомою. Додатково підтверджує, що зазначений у анкеті номер є його номером телефону, виділеним йому оператором мобільного зв'язку, і готовий відшкодувати будь-які збитки, які може бути заподіяні у зв'язку з зазначенням ним некоректних / недостовірних даних в анкеті, надання в повному обсязі.;

- на здійснення Виконавцем Акції (їх уповноваженими представниками) і (або) третіми особам за завданням Виконавця збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, як на момент проведення Акції, так і в майбутньому, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Учасник/Переможець Акції має право відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши приватне повідомлення Виконавцю. Відкликання надаються у вільній формі. У разі відкликання згоди на обробку персональних даних Учасник не допускається до подальшої участі у Акції.

 

4. УМОВИ ОТРИМАННЯ ЗАОХОЧЕННЯ

4.1.Акція проводиться з використанням засобів мережі Інтернет.

4.2 Для участі в Акції Учасник має пройти опитування в спеціально створеній формі  у Google Forms за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebLcP9eawHqbZI48e8SscL4BdTE4IieIwtmsGfPnDA0bONuw/viewform?usp=sf_link У формі необхідно заповнити всі рядки опитування, що позначені червоною зірочкою. Перейти у спеціальну форму можна скориставшись посиланням, розміщеним у публікаціях в соціальних мережах Виконавця або безпосередньо у фізичному магазині відсканувавши QR-код, що розміщений на рекламних матеріалах в магазинах «Континент».

4.3 Учасники Акції мають можливість отримати в рамках проведення Акції наступне Заохочення:

Заохочення – 500 грн., що будуть зараховані у вигляді бонусів на рахунок картки програми лояльності Континент Переможця Акції.

Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом (у т. ч. іншим Заохоченням) не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають.

4.4 Переможцем Акції вважається Учасник, який належним чином виконав усі вимоги даних Правил.

Для отримання Заохочення, Переможець повинен протягом 10-ти календарних днів з моменту розміщення результатів Акції на офіційній Сторінці  Виконавця у соціальних мережах надіслати особисте повідомлення Виконавцю з наступними відомостями про себе:

- прізвище, ім’я та по-батькові;

- штрих код, що зазначений на його карті Програми Лояльності Континент

- номер контактного телефону на який була зареєстрована картка Програми Лояльності Континент

4.5 Заохочення  перечислюється  Переможцю Акції силами та за рахунок Виконавця, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання Виконавцем всієї інформації від Переможця Акції.

Учасники/Переможці Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації Виконавцю.

4.6 У разі неотримання Виконавцем в період, визначений пунктом 4.4 цих Правил документів, в тому числі інформації, необхідної для отримання Переможцем Заохочення, Заохочення визнається незатребуваним, а зазначена особа втрачає право на отримання відповідного Заохочення.

4.7 Переможець Акції зобов'язаний отримати Заохочення на власний рахунок картки Програми Лояльності «Континент» та не має права передавати право на отримання Заохочення третім особам.

4.8 Заохочення надається Виконавцем, який несе усі зобов’язання щодо передачі його Переможцям.

4.9 Виконавець Акції несе всі податкові зобов‘язання, пов‘язані із передачею Заохочення Переможцю, в порядку, встановленому чинним законодавством України.

 

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

5.1 Визначення Переможців відбуватиметься  щомісячно 1 (першого)  числа поточного місяця за допомогою програми RANDOM.ORG (https://www.random.org). Тобто відповідно 01.04.2020 р., 01.05.2020 р. та 01.06.2020 р.

До Імен Учасників належать імена всіх учасників, що пройшли опитування та заповнили форму з першого по останнє числа попереднього місяця (наприклад, з 1 (першого) по 31 (тридцять перше) березня). Імена Учасників Акції вносяться до системи www.random.org,

5.2 Система www.random.org автоматично формує список Учасників з яких автоматично визначає 6 (шістьох) Переможців серед Учасників, що пройшли опитування.

Спеціально створена Виконавцем комісія фіксує результат Розіграшу в Протоколі розіграшу та здійснює фотофіксації. Рішення про визначення Переможців Акції розміщується окремим постом на офіційній Сторінці Виконавця у мережі Facebook щомісячно 1 (першого) числа поточного місяця. Тобто відповідно 01.04.2020 р., 01.05.2020 р. та 01.06.2020 р.

Рішення щодо визначення Переможців Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

5.3 У випадку, якщо хтось із Переможців втрачають право отримати Заохочення згідно з даними Правилами, Виконавець має право визначити Переможцем наступного Учасника зі списку, який автоматично сформувала система www.random.org

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

6.1 Відповідальність Виконавця Акції не виходить за межі вартості Заохочення, вказаного у цих Правилах.

6.2 Виконавець Акції не несе відповідальності у разі настання  форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця Акції обставини.

6.3 Виконавець Акції не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданого Заохочення після його одержання Учасниками Акції та за неможливість Учасниками Акції скористатись наданим Заохоченням для отримання Заохочення з будь-яких причин.

6.4 Виконавець Акції має право відмовити у видачі Заохочення Учаснику Акції, що отримав таке право, якщо такий Учасник Акції не виконав будь-яких умов цих Правил та/або порушив будь-які умови Акції. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Виконавця Акції будь-якої компенсації.

6.5 Виконавець не прийматиме до розгляду та/або не буде нести відповідальності за будь-які претензії, що пов'язані з втратою, пошкодженням, псуванням та ін. Заохочення Учасниками Акції.

6.6 Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

6.7 Усі Учасники Акції погоджуються дотримуватись цих Правил.

6.8 Виконавець не несе відповідальності за:

- достовірність наданої Учасниками Акції інформації щодо їх персональних даних;

- невиконання (несвоєчасне виконання) Учасниками Акції своїх обов’язків, передбачених цими Правилами.

- неотримання Учасниками Акції Заохочення.

6.9 Заохочення перераховується на рахунок картки Програми Лояльності «Континент» Переможця лише у разі виконання Учасником Акції, що здобув право на отримання Заохочення, усіх вимог передбачених цими правилами Акції. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.10 Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.

6.11 Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

6.12 Учасники/Переможці будь-якого з етапів акції, отримуючи заохочення, підтверджують свою обізнаність щодо особливостей податкового законодавства України, пов’язаного із отриманням додаткового блага, в тому числі, але не обмежуючись, отриманням/зміною/втратою субсидій, інших нарахувань, та будь-яких соціальних гарантій і виплат, передбачених законодавством України, які можуть бути скасовані у разі отримання Заохочення, та, відповідно, не може заявляти до Виконавців будь-які претензії, вимоги, компенсації, додаткові виплати у зв’язку з отриманням Заохочення.

 

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

  • Новости Новини
  • Интересно знать Цікаво знати