Бонусна

програма

Власне

виробництво

Програма лояльності

ОФІЦІЙНІ УМОВИ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ «КОНТИНЕНТ»

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Програма – комплекс цивільно-правових взаємовідносин між ТОВ «Континент-Фуд» (Організатором) та Учасником, в результаті яких, останній отримує винагороду у вигляді накопичених балів, які може використати як знижку за товари у встановлених законодавством межах в будь-якому магазині мережі «Континент».

Учасник програми/Учасник – фізична дієздатна особа, тримач активної картки, який досяг 18-ти річного віку, є споживачем в розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» та суб’єктом персональних даних в розумінні Закону України «Про захист персональних даних», надав свою згоду на участь у Програмі шляхом заповнення відповідної Анкети у паперовому вигляді, або шляхом заповнення Анкети Учасника у приватному чаті додатка Telegram «kontinent1_bot», що підтверджує згоду та участь у Програмі на визначених Умовах.

Бал – умовна одиниця, що зараховується на рахунок Учасника та списується з рахунку Учасника у відповідності з визначеними умовами накопичення та розрахунку Балами. Бали не мають грошового вираження та не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті. За встановленими умовами Програми 1(один) бал оплати товарів прирівнюється до знижки у розмірі 0,1 коп. (1 копійка).

Рахунок Учасника/Рахунок – сукупність облікових та інформаційних даних в системі Організатора, на якому відображається інформація по сумам покупок Учасника, накопичення та списання Балів за чеками.

Знижка – встановлений відсоток Балів від остаточної суми чеку за вирахуванням всіх діючих знижок, що отримує Учасник за придбання товарів в магазинах мережі «Континент», в тому числі і оплати балами.

Послуга «Скринька» - визначається, як решта за здійснену покупку у розмірі менше 1,00 грн. та зараховується на картку Учасника у вигляді Балів, визначення яких надається в загальних умовах програми лояльності «Континент».

Картка учасника програми лояльності «Континент»/Картка – пластиковий носій з відповідним ідентифікатором у вигляді штрих-коду, який має прив’язку до Рахунку Учасника та дозволяє використовувати Картку при розрахунку за здійснені покупки.

Анкета Учасника/Анкета – паперова реєстраційна форма, що надається Учаснику, містить встановлену форму для заповнення Учасником персональних даних. Заповнення Анкети є заявою особи, що одночасно підтверджує її згоду стати Учасником Програми та ознайомлення і погодження з усіма умовами Програми, згоду на зберігання, обробку та використання Організатором наданих Учасником персональних даних, що містяться в заповненій Анкеті на визначених Умовах.

Персональні дані Учасника - відомості чи сукупність відомостей про Учасника, який ідентифікований або може бути конкретно ідентифікований.

Kontinent1_bot/Айді Бот – приватний чат у додатку Telegram, що за умов авторизації Учасника надає останньому доступ до персональних даних та даних Картки, дає можливість взаємодіяти з Організатором.

 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ

 

1. ОТРИМАННЯ КАРТКИ.

1.1.Наявність у клієнта активної Картки забезпечує участь у Програмі лояльності «Континент».

1.2.Для того, щоб отримати Картку необхідно здійснити покупки в мережі «Континент» на суму 60 грн та отримати анкету у касира.

1.3.Відправте СМС з номером анкети на номер 2425. Вартість 1 повідомлення - 1 грн з ПДВ. Послуга надається повнолітнім. Додатково утримується збір в Пенсійний фонд в розмірі 7.5% від вартості послуги без врахування ПДВ. Послуга доступна для всіх національних GSM операторів України. Технічну підтримку надає ТОВ «Мультимедіа Технолоджі», інформаційна довідка: (044) 383-20-90, (050) 440-15-59, (з 9:00 до 18:00, робочі дні)

1.4.Заповнену анкету віддайте касиру та отримайте свою пластикову Картку. Отримання Картки можливе безпосередньо на касі у будь-якому магазині мережі «Континент».

1.5.У випадку відсутності паперової Анкети, Касир чи співробітник магазину мережі «Континент» може запропонувати отримати Картку електронного формату у приватному чаті Telegram.

1.5.Картку в електронному форматі покупець може отримати безкоштовно та без додаткових умов щодо її придбання, шляхом сканування QR-коду або автоматичного переходу за посиланням чи запрошенням до чату «Айді Бот».

1.6.В разі втрати Картки пластикового формату, Учасник має право отримати нову Картку за вартістю, встановленою Організатором.

 

2.ВИКОРИСТАННЯ КАРТКИ.

2.1.Картка «Континент» діє в усіх магазинах мережі «Континент» та не має обмежень по строку використання.

2.2.При здійсненні покупок в магазині «Континент», Учасник повинен пред’явити касиру Картку «Континент», пластикового або електронного формату, або відсканувати її самостійно.

2.3.В одному чеку може бути просканована лише одна Картка.

2.4.Всі Картки є власністю Організатора Програми та надаються Учасникам у використання на період дії Програми.

2.5.Пластикова Картка доступна для використання одразу після її отримання клієнтом.

2.6.Для отримання Балів на Картку Учасник має право використовувати на касі Картку або її штрих код чи QR-код в електронному носії (смартфони, планшети тощо), але не має права використовувати паперові копії Карток, якщо інше не заявлено на офіційному сайті Організатора (kontinent.ua).

 

3.УМОВИ ОТРИМАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БАЛІВ.

3.1.При здійсненні покупок з Карткою, на Рахунок Учасника зараховуються Бали від суми чеку (за вирахуванням всіх діючих знижок та оплати Балами) за кожну здійснену покупку.

3.2.Для нарахування Балів на особистий рахунок необхідно пред’явити Вашу Картку Учасника Програми лояльності кожного разу до закриття транзакції на касі.

3.3.Бали для розрахунку за товари стають доступними через 14 днів після здійснення покупки.

3.4.Накопичені Бали Учасник може використати для часткового або повного розрахунку за товари. При розрахунку Балами, касир списує з Рахунку Учасника вказану ним суму Балів, що не перевищує поточний залишок на Картці.

3.5.Бали не можуть бути виплачені Учасникові Програми лояльності готівковими коштами.

3.6.Бали нараховуються згідно з визначеними умовами при розрахунку за покупку товарів готівковими коштами чи банківськими картками. Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони реклами, спонсорства та стимулювання продажу тютюнових виробів», на товари, які відносяться до тютюнових виробів не нараховуються Бали. Також Бали не нараховуються на акційні товари мережі магазинів «Континент».

3.7.При розрахунку за кожну покупку, Учасник може використати суму Балів при оплаті товару, що не перебільшує залишок на Картці.

3.8.Балли не можуть бути перенесені з одного рахунку Учасника Програми лояльності на інший, окремий рахунок другого Учасника Програми лояльності.

 

4.ПОСЛУГА «СКРИНЬКА».

4.1.Послуга «Скринька» (надалі Послуга) надається Учасникам Програми за умови придбання будь-яких товарів в магазинах «Континент».

4.2.Ви можете залишити дрібну решту на картці. Для цього необхідно повідомити про це касира до завершення транзакції, і решта буде зарахована у вигляді Балів на Ваш рахунок.

4.3.Активація Послуги відбувається за наступних умов:

-Картка Учасника активна;

-Картка Учасника персоналізована (Учасником надані достовірні персональні дані).

4.4.Використати дані кошти Ви можете при розрахунку за покупки через 14 днів після їх нарахування на рахунок.

4.5.Зараховані в результаті придбання Послуги Бали, Учасник може використати для часткового або повного розрахунку за товари на загальних умовах програми лояльності «Континент». При розрахунку балами, касир списує з Рахунку Учасника вказану ним суму Балів, що не перевищує поточний залишок на Картці.

4.6.Бали, що були зараховані на Картку Учасника в результаті придбання Послуги не підлягають поверненню готівковими або іншими коштами.

4.7.На суму придбання Послуги на Картку не нараховуються Бали за загальними умовами Програми лояльності «Континент».

4.8.Всі інші умови, щодо використання Картки Учасника, що не були викладені в даних Правилах прирівнюються до загальних умов Програми лояльності «Континент».

 

5.ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РАХУНКУ УЧАСНИКА.

5.1.Інформація про стан Рахунку відображає поточний баланс Балів по Рахунку.

5.2.Зазначену інформацію Учасник може отримати наступним чином:

-звернувшись до співробітника магазину на касі (наданий звіт не має юридичної сили);

-на фіскальному чеку (відображається поточний баланс Рахунку із врахуванням інформації по здійсненій покупці);

-у додатку Telegram за умови реєстрації Картки у приватному чаті «kontinent1_bot».

5.3.Всі скарги щодо коректності нарахування/списання Балів, відображення інформації на чеку тощо – розглядаються лише при наявності відповідних документів: заяви Учасника та копій відповідних чеків.

 

6.ТЕРМІН ДІЇ БАЛІВ.

Картка «Континент» не має обмежень по строку використання самої Картки (діє до моменту припинення програми лояльності «Континент»).

 

7.РЕЄСТРАЦІЯ В ПРОГРАМІ.

7.1.Реєстрація в Програмі відбувається шляхом заповнення Учасником Анкети (паперової реєстраційної форми) з персональними даними та надання її Організатору;

або реєстрації в додатку Telegram у приватному чаті «kontinent1_bot»/«Айді Бот».

7.2.Надання достовірних персональних даних Учасника Організатору є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі.

7.3.Для кожного Учасника Картка та Рахунок є унікальними та не дублюються. Реєструючись в Програмі шляхом заповнення та підписання Анкети та/або приєднання до чату «kontinent1_bot»/«Айді Бот» у додатку Telegram, Учасник надає свою однозначну згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, обробку, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персональних даних Учасника Програми тощо в рамках Програми та діючого законодавства України.

7.4.Обробка персональних даних, за умови їх внесення в Анкету, проводиться протягом 30 (тридцяти) робочих днів після надання заповненої Анкети для обробки.

7.5.Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта та ідентифікаційного коду.

7.6.Заповнена та підписана Анкета, заповнені дані у чаті «kontinent1_bot» у додатку Telegram засвідчує згоду Учасника з усіма умовами та правилами Програми, обізнаність про те, що надані ним персональні дані вносяться до інформаційної системи з правами, які згідно ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства надані Учаснику як суб’єктові персональних даних.

7.7.Якщо Учасник надає Анкету без особистого підпису – дані, внесені до Анкети, не оброблюються, а сама Анкета утилізується, як недійсна.

7.8.Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник (зареєструвавшись у приватному чаті «kontinent1_bot» у додатку Telegram).

7.9.Клієнт має можливість зареєструвати Анкету «Континент» надіславши СМС-повідомлення на номер 2425. Вартість 1 повідомлення - 1 грн. з ПДВ. Послуга надається повнолітнім. Додатково утримується збір в Пенсійний фонд в розмірі 7.5% від вартості послуги без врахування ПДВ. Послуга доступна для всіх національних GSM операторів України. Технічну підтримку надає ТОВ «Мультимедіа Технолоджі», інформаційна довідка: (044) 383-20-90, (050) 440-15-59, (з 9:00 до 18:00, робочі дні).

 

8.ВІДНОВЛЕННЯ КАРТКИ.

8.1.Відновлення Картки відбувається у випадках, коли Картка була втрачена або пошкоджена.

8.2.Під відновленням Картки мається на увазі отримання Учасником нової Картки.

8.3.Нова пластикова Картка видається споживачу за вартістю, встановленою в магазинах мережі «Континент» на момент звернення Учасника.

8.4.У разі реєстрації Картки у чаті «kontinent1_bot» у додатку Telegram, покупець не зобов’язаний зберігати пластикову Картку. Якщо Картка зареєстрована та підв’язана до номеру мобільного телефону Клієнта, номер Картки залишається без змін в електронному вигляді.

8.5.Для отримання нової пластикової Картки Учасник повинен зареєструвати заяву на касі будь-якого магазину мережі «Континент», вказавши при цьому достовірні дані за загубленою та/або пошкодженою Карткою.

8.6.Зареєстрована заява (засвідчена підписом Учасника) розглядається протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з моменту реєстрації заяви.

8.7.Якщо дані, вказані у відповідній заяві достовірні (персональні дані Учасника – заявника збігаються із даними по Картці, що були надані в паперовому та/або електронному вигляді та внесені до системи Організатора), всі Бали за втраченою/пошкодженою Карткою переносяться на нову Картку. Якщо Учасник надав недостовірні дані, Організатор залишає за собою право відмовити у переносі Балів на нову Картку.

8.8.Картка, що була забута Учасником на касі в магазині «Континент», зберігається на касі такого магазину протягом 30 (тридцяти) календарних днів, після чого утилізується. Бали за такою Карткою списуються без можливості їх відновлення.

 

9.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАТОРА.

9.1.Організатор залишає за собою право змінювати умови Програми. Попереднє повідомлення Учасників Програми про зміни умов – не обов’язкове. Зміни набувають чинності з моменту опублікування змінених умов Програми на офіційному сайті kontinent.ua. Учасник Програми, що продовжує використання Картки після опублікування змін, вважається таким, що ознайомився та погодився виконувати внесені зміни до умов Програми.

9.2.Працівник мережі «Континент», що здійснює розрахунок із Учасником безпосередньо в місці продажу, має право відмовити Учаснику в участі у Програмі у випадку відсутності технічної або іншої можливості для цього на момент звернення.

9.3.Організатор не несе відповідальності за несанкціоноване використання Картки Учасника.

9.4.Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь в Програмі будь-якого її Учасника без попереднього повідомлення шляхом блокування Картки в разі таких обставин:

-використання чи спроба використання Карток у спосіб, який не відповідає умовам та правилам Програми;

-будь-яка обґрунтована підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі.

9.5.Організатор залишає за собою право не приймати Картку від Клієнтів при виявленні умисних недобросовісних дій, а саме при використанні однієї Картки Учасника при купівлі товарів сторонніми особами чи співробітниками. Касирам дозволено не приймати в обслуговування Картку у випадку виявлення вищевказаних недобросовісних дій.

9.6.Організатор не несе відповідальність за недостовірність вказаної в Анкеті Учасником інформації, щодо його персональних даних та даних, які не підтверджені підписом Учасника в Анкеті.

9.7.Організатор не несе відповідальності за недостовірність вказаної персональної інформації Учасника, що була внесена безпосередньо Учасником у чаті «kontinent1_bot» у додатку Telegram.

9.8.Організатор не несе відповідальності за шкоду/збитки, яких зазнав Учасник або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння Програми. В разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне розуміння Програми, будь-яких спорів та/або питань, що неврегульовані даними умовами, остаточне рішення приймається Організатором відповідно до вимог діючого законодавства України. Рішення Організатора є остаточним та не підлягає оскарженню.

9.9.Організатор має право на проведення в рамках Програми Спеціальних Акцій для Учасників. Інформація щодо проведення в рамках Програми Спеціальних Акцій для учасників надається на офіційному сайті Організатора або іншим доступним для Учасника способом на вибір Організатора.

9.10.У разі, якщо період виконання обов’язків Організатора включає святкові або вихідні дні протягом більш ніж три календарні дні підряд, строки виконання Організатором його обов’язків пролонгуються на відповідну кількість таких вихідних/святкових днів.

9.11.Організатор не несе відповідальності за збереження Балів, у випадку втрати Картки Учасником або заволодіння нею третіми особами.

9.12.Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» Організатор та його вповноважені особи зобов’язуються забезпечувати відповідне зберігання персональних даних Учасника.

9.13.Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки, шкоду або витрати, які виникають у зв’язку з Програмою, в тому числі спричинені технічними можливостями.

9.14.Одержання, обробка та використання персональних даних Учасника надає Організатору можливість вдосконалювати Програму на основі вивчення споживчого попиту, запроваджувати різноманітні маркетингові та рекламні заходи, надавати ще більше переваг Учасникам Програми.

9.15.Метою збору та обробки персональних даних Учасників є забезпечення реалізації цивільно-правових правовідносин між Учасником та Організатором.

9.16.Організатор не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.

 

10.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ПРАВА УЧАСНИКА.

10.1.Відповідальність за реєстрацію двох та більше Карток на одну фізичну особу несе Учасник Програми. В разі, якщо Учасник має декілька Карток – Бали будуть зараховані на ту Картку, яку Учасник використає в момент здійснення покупок.

10.2.За коректність персональних даних, що надані Учасником у вигляді паперової Анкети, або внесення їх через чат «kontinent1_bot» у додатку Telegram прямо відповідає Учасник.

10.3.Організатор не несе відповідальності за неможливість комунікації з Учасником, якщо персональні дані Учасника вказані ним неправильно, недостовірно, або на момент комунікації були змінені Учасником.

10.4.Учасник повинен дотримуватися офіційних умов Програми.

10.5.Учасник має право знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, а також отримувати інформацію про третіх осіб, яким можуть бути передані його дані.

 

11.ПРИПИНЕННЯ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ.

11.1.Дія Учасника в Програмі продовжується до того часу, поки Учасник є власником Картки «Континент» та дія не припинена Учасником або Організатором відповідно до умов Програми.

11.2.Учасник має право в будь-який час припинити свою участь в Програмі, повідомивши про це у письмовому вигляді та передавши заяву в будь-який магазин мережі «Континент» на касу.

11.3.Після припинення дії Учасника в Програмі Бали на Рахунку Учасника анулюються та відновленню не підлягають.

11.4.У разі припинення дії Програми Учасник має право на використання Балів до визначеної Організатором дати припинення Програми.

11.5.Бали, що залишилися на Рахунку та не були завчасно використані Учасниками – анулюються.

 

12.ІНШІ УМОВИ.

12.1.Учасник підтверджує, що він ознайомився та однозначно погодився із даними Офіційними умовами Програми.

12.2.Відносини, що виникають між Учасником та Організатором, та не регулюються даними Правилами, визначаються чинним законодавством України.

12.3.Організатор може в будь-який момент і без повідомлення Учасника поступитися своїми правами за даними умовами Програми третій стороні.

 

  • Новости Новини
  • Интересно знать Цікаво знати